Onderwijs

Interplast Holland is een organisatie waarmee we impact kunnen maken. Er zijn al meer dan 15.000 ingrepen gedaan in lage inkomenslanden om het leven van mensen te verbeteren. Het verbeteren van de kwaliteit van leven is een belangrijk doel van Interplast.

Tevens heeft Interplast “onderwijs” als belangrijk visie punt. Hiermee bedoelen we dat we van elkaar kunnen leren. Interplast zal in de toekomst ook meer betrokken zal zijn bij het meten van de geleverde zorg. Tevens is het cruciaal we lokale dokters en verpleegsters nog meer moeten leren de behandelingen zelfstandig te gaan doen (“Teach them to fish”). Op elk werkbezoek is het belangrijk om kennis over te dragen d.m.v. kundige onderwijs momenten. Verder is samenwerken met betrekking tot zorg, onderzoek en onderwijs met de lokale chirurgen, cruciaal en vergroot dat ons draagvlak, maar ook de mogelijke impact die we als organisatie kunnen maken.

Daarnaast heeft Interplast Holland in 2021 ook de “Interplast Holland Fellowship” geïntroduceerd om minder bevoorrechte dokters ook de kans te bieden plastisch chirurg te worden. Om deze beurs in stand te houden zijn van afhankelijke van derde.  Financiële hulp is cruciaal om Interplast innovatief, praktisch en maar ook staande te houden.doneer-knop-230x230