Werkzaam sinds: 2007
Aantal teams: 4
Aantal patiënten: 250

Dankzij de inspanningen van de in Rwanda wonende Nederlandse arts Arjan Hogewoning werd in november 2007 een eerste missie naar dit Oost Afrikaanse land uitgevoerd door plastisch chirurg Richard Koch en zijn team.

In 2009 vertrok Arjan Hogewoning uit Rwanda. Voor de missie van 2009 werd samengewerkt met het Ministerie van Gezondheid in Kigali.

Hetzelfde team, o.l.v. plastisch chirurg Adriaan de Blécourt, dat in 2008 in Rwanda werkte reisde ook in 2009 af naar wat ook wel het Land van duizend heuvels wordt genoemd. Deze keer om in ieder geval de eerste week in het Universiteitsziekenhuis in Kigali (CHUK) te werken. In 2008 bleek op het laatste moment het nieuwe operatiecomplex nog niet klaar en moest er uitgeweken worden naar een ander ziekenhuis. Nu was het dus wel af en erg mooi geworden, overal nieuwe apparatuur en genoeg ok- personeel dat erg behulpzaam was.

In Rwanda is sinds de genocide een schrijnend tekort aan artsen. Maar 300 op een bevolking van 10 miljoen (is 1 op 33.000 mensen, in NL is dat 1 op 300). Het is daarom moeilijk om artsen vrij te maken van hun eigen overvolle programma om mee te werken met de Interplast chirurgen! Kennis overdragen blijft een belangrijke doelstelling van Interplast Holland.

CBF Keurmerk
ANBI Keurmerk