Naromba

Naromba
Het verhaal van  Naromba is een bijzondere. De Guineese jongen werd geboren met een lipspleet, wat een enorme impact op zijn leven heeft gehad. Door het vele pesten durfde hij niet meer naar school, ook kwam hij zijn hut bijna niet uit. Stichting Interplast gaf Naromba in 2006 zijn glimlach weer terug. Dit verhaal is met recht een succesverhaal te noemen: inmiddels in Naromba een volwassen man met een eigen bedrijfje! Daarnaast is onlangs het fantastische nieuws gekomen dat hij binnenkort zal gaan trouwen.

Een operatie van een half uur geeft kinderen als Naromba weer hoop en een kans op een betere toekomst.Wilt u helpen om kinderen zoals Naromba een nieuwe toekomst te kunnen geven? Kijk hier wat u kunt doen.

Please follow and like us:
Naromba