Stichting Play4kids
Volg hier online de belevenissen van Saar en Robert Houwaart van Stichting Play4kids in Uganda. Zij bezochten onder andere het Brandwondcentrum in het Mulago Hospital in Uganda en werden rondgeleid door drs. Rein Zeeman, voorzitter van Stichting Interplast Holland.

Espras Share
Espras founded a new committee last year: Share, which stands for Surgeons' Humanitarian Activities Resource Europe. Christian Echinard (Marseille) is Share's chairman and Andrť Borsche (Bad Kreuznach) its secretary. Espras Share intends to coordinate the many humanitarian activities by plastic surgeons in order to prevent overlap, to facilitate funding teams, to make sure that funds are being used in a responsible way, etc. See www.esprasshare.org for its mission statement.

Interplast Duitsland
Interplast organisatie in Duitsland.

Interplast Amerika
Interplast organisatie in Amerika.

Interplast AustraliŽ
Interplast organisatie in Australie.

Interplast ItaliŽ
Interplast organisatie in ItaliŽ.

Interplast Frankrijk
Interplast organisatie in Frankrijk.

Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)
Het CBF is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede doelen. Een van de belangrijkste taken van het CBF is het beoordelen van fondsenwervende instellingen. De bekendste beoordelingsvorm is het CBF-Keur.
Wanneer u dit kwaliteitszegel ziet afgebeeld op (bijvoorbeeld) een collectebus of brief, kunt u er als gever op vertrouwen dat er verantwoord met uw gift wordt omgegaan.

Nederlandse Brandwonden Stichting
Een in 1971 opgerichte stichting die als doelstelling heeft: het verbeteren van de behandeling, verpleging, verzorging van en hulpverlening aan personen met brandwonden; het bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen met brandwonden; het bevorderen van preventie van brandwonden.

Stichting Kind en Brandwond
De Stichting Kind en Brandwond vult de behandeling van kinderen met brandwonden aan. Er is bijvoorbeeld speciaal oefenspelmateriaal voor hen ontwikkeld en door middel van video kan onder andere een verbandwisseling aan de ouders worden uitgelegd. Voor kinderen die langere of kortere tijd ontslagen zijn uit het ziekenhuis worden door de stichting speciale vakantiekampen georganiseerd.

Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie
o.a. informatie over plastisch chirurgische ingrepen en plastisch chirurgen

Vereniging voor Fondsenwervende Instelling (VFI)
De branchevereniging van landelijk wervende goede doelen. Op de site kunt u informatie vinden over de werkterreinen van de VFI en belangrijke ontwikkelingen in de goededoelenbranche.

Goede Doelen
Colofon www.goededoelen.nl is een initiatief van de VFI, brancheorganisatie van goede doelen en wordt onder auspiciŽn van de VFI samengesteld.

Ineke De Graaff Grafisch Ontwerp En Advies
Vormgever van de UBPSI Brochure en Jaarverslagen 2004, 2005 en 2006 van Stichting Interplast Holland.

KvdK Webdesign
Ontwerp, realisatie, beheer en hosting van www.interplastholland.nl.

CBF Keurmerk
ANBI Keurmerk